Árvíz - A PSZÁF tanácsai az árvízzel érintett ingatlanok károsultjainak. 2013.06.13

Gazdaság-árvíz
Árvíz - A PSZÁF tanácsai az árvízzel érintett ingatlanok károsultjainak

A pénzügyi felügyelet azt tanácsolja az árvízzel érintett ingatlanok károsultjainak, hogy amennyiben rendelkeznek lakásbiztosítással, minél hamarabb jelentsék be a biztosítónál a kárt, hogy anyagi segítséget kaphassanak a helyreállításban. Fontos, hogy a kárszakértő megérkezéséig dokumentálják, és lehetőleg fotóval, videóval rögzítsék a károkat. Bizonyos szolgáltatóktól lehetőség van egyszeri gyorssegély igénylésére is.
 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) honlapján közzétett tájékoztató szerint mindenekelőtt célszerű meggyőződni arról, hogy a károsult rendelkezik-e élő lakásbiztosítással az érintett ingatlanra, illetve, hogy annak fedezete kiterjed-e az árvízi károkra, s a fedezet pontosan mire vonatkozik (érvényes-e például a melléképületekre, a tárolt terményekre stb.).
    Bár a lakásbiztosítások túlnyomó többségénél az alapkockázatok közé tartoznak az elemi károk – árvíz, vihar, földrengés, tűzkár –, előfordulhat, hogy bizonyos esetekben a biztosító nem, vagy csak részbeni kártérítést fizet az áradás okozta károkra.
    Lényeges, hogy a lakásbiztosítás a szerződési feltételekben foglaltak szerint az ártérben épült és elhelyezett vagyontárgyakban keletkezett károkra jellemzően nem nyújt fedezetet. Figyelni kell arra is, hogy az árvíz nem egyenlő a belvízzel, fontos tisztázni, hogy erre is kiterjed-e a biztosítás. Belvízkárok megtérítésére a jelenleg hatályos lakásbiztosítási szerződések döntő többsége esetében nincs mód.
    Ellenőrizni kell azt is, hogy a biztosítási díjakat rendben befizette-e a biztosított. Csak akkor lehet kártérítést igényelni, ha az esedékes biztosítási díjat időben megfizették, ellenkező esetben a biztosító megtagadhatja a kárfizetést - olvasható a tájékoztatóban.
    A teljes kárösszeg kifizetésének feltétele, hogy a biztosított kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettsége körében minden tőle elvárható óvintézkedést megtegyen, például a vízre érzékeny berendezéseket, ingóságokat a veszélyeztetett területekről az áradással várhatóan nem érintett, magasabb helyre kell telepíteni vagy elszállítani és szükség esetén gondoskodni kell az áramtalanításról.
    Ha a káreseményt nem lehet elkerülni, a károsodott eszközt, berendezést a kárszemle időpontjáig meg kell őrizni, ezzel is megkönnyítve a kárfelmérést. A káresemény észlelését követően elsőként arról kell meggyőződni, hogy van-e közvetlen életveszélyt jelentő károsodás az épületen - tanácsolja a PSZÁF -, s ha szükséges, mielőbb értesíteni kell a katasztrófavédelmet vagy a tűzoltóságot.
    A kárbejelentést ne halogassuk! Ne várjuk meg, míg teljesen levonul az árvíz, hanem a lehető leghamarabb tegyünk bejelentést! - ajánlja a felügyelet.
    A gördülékeny ügyintézés érdekében a legtöbb biztosító lehetőséget nyújt a kár telefonos ügyfélszolgálaton vagy interneten keresztüli bejelentésére. A biztosítók a kötvényszám, szerződésszám hiányában is azonosítani tudják az ügyfelet, de a gyorsabb ügyintézés érdekében érdemes azokat előkészíteni.
    Fontos a károsult pontos telefonos elérhetőségének megadása, hogy a biztosító kárszakértője a kárbejelentést követően mihamarabb felvehesse vele a kapcsolatot.
    A biztosító szükség esetén előleget folyósíthat, a kárelhárítási munkálatok mielőbbi megkezdése érdekében. Az erre vonatkozó igényt feltétlenül jelezni kell!
    Tájékozódni célszerű arról is, hogy a szerződés alapján van-e lehetőség arra, hogy a biztosító ideiglenesen fedezze a lakásbérlet költségeit abban az esetben, ha az illetékes hatóság lakhatatlanná nyilvánította az áradással érintett ingatlant.
    A biztosítások jelentős része tartalmazza, hogy a biztosító fizeti a takarítás, fertőtlenítés költségeit is, de szerződésenként eltérő mértékű lehet a térítés összege.
    Amennyiben a kárszakértő az árvíz levonulása után tudja a károkat felmérni, célszerű a hatékony kárrendezés érdekében összeírni a károsodott vagyontárgyak listáját. Nagyobb értékű ingóságok (például elektronikai cikkek) esetében a biztosító kérheti, hogy az ügyfél a vásárlási számlával igazolja azok korábbi meglétét.
    Célszerű fotót vagy videofelvételt készíteni a helyszínről, hogy rendelkezésre álljanak a káreseményt követő állapotot rögzítő bizonyítékok. Fontos továbbá, hogy a károsult minden, a helyreállítással kapcsolatos számlát őrizzen meg, hogy szükség esetén bemutathassa a biztosítónak.
    Egyes biztosítók kényelmi szolgáltatásként ajánlhatnak szakembereket annak érdekében, hogy megkönnyítsék a helyreállítási munkálatokat. Az ajánlott szakemberek igénybevétele nem kötelező, de előnyös abból a szempontból, hogy a biztosító közvetlenül a szerződött szolgáltató partnerével számol el, így a biztosítottat megkímélik attól, hogy a szakemberrel előre rendezze az anyagiakat.
    Amennyiben gépjárműben keletkezett kár, meg kell érdeklődni, hogy a casco biztosítás nyújt-e fedezetet az árvíz okozta "elemi" károkra is - tanácsolja a PSZÁF, hozzátéve, hogy a biztosító a szerződésben szereplő fedezeti összegig téríti meg az így keletkezett károkat.

 

Forrás: mti.hu

 

Eladó ingatlan, lakás, családi ház Zalaegerszegen

Ingatlan Zalaegerszeg

 

Lakáshitel, szabad felhasználású hitel, személyi kölcsön, hitelkiváltás

Hitel Zalaegerszeg

 

 

 

 

 

 


 

 

INGATLAN ÉS HITELVONAL: 92/326-369, 06/30/3140123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004. szeptember 15. óta Ön a látogatónk